Τα 4 «Μ» του espresso: Miscela (το χαρμάνι του καφέ), Macinacaffe (ο μύλος), Macchina (η μηχανή espresso), Mano (το χέρι του barista). Τα έχετε όλα σωστά;

  • Διαφήμιση

Αναζήτηση

Ερώτημα αναζήτησης


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το + για να συμπεριλάβετε τις λέξεις που πρέπει να βρίσκονται στο αποτέλεσμα, | για να συμπεριλάβετε τις λέξεις που μπορούν να βρίσκονται στο αποτέλεσμα, - για να συμπεριλάβετε τις λέξεις που δεν πρέπει να βρίσκονται στο αποτέλεσμα. Ο χαρακτήρας * χρησιμοποιείται ως μπαλαντέρ

Ο χαρακτήρας * χρησιμοποιείται ως μπαλαντέρ

Ρυθμίσεις αναζήτησης


Επιλέξτε την Δ. Συζήτηση ή τις Δ. Συζητήσεις που θέλετε να αναζητήσετε. Για ταχύτητα όλες οι υπό-συζητήσεις μπορούν να αναζητηθούν με την επιλογή του γονέα, επιλέγοντας την πιο κάτω επιλογή.

 
Χαρακτήρες δημοσίευσης